תקנון אתר קרינולינה

תקנון שימוש :

תקנון השימוש מנוסח בלשון נקבה אולם מכוון לשני המינים.

 1. כללי
 2. אתר האינטרנט crinolina.com (להלן: “האתר”) משמש כחנות וירטואלית המופעלת על ידי crinoline (להלן: “בעלת האתר”) ומציע לגולשות האינטרנט מוצרים למכירה דרך האתר ו/או דרך הטלפון.
 3. שימוש באתר זה ורכישת מוצר המוצע למכירה, מהווה את הסכמת הגולשת באתר (להלן: “הלקוחה”) לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן, על הלקוחה לקרוא בעיון את תנאי תקנון זה, ואם הלקוחה אינה מסכימה לתנאי מתנאי התקנון היא מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שתעשה הלקוחה באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בין הלקוחה לבעלת האתר. לפיכך, כל לקוחה המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 5. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 6. בכל מקום בתקנון זה בו יש שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשמע.
 7. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. מחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 8. הופעתם של מוצרים שונים באתר אינה מחייבת את בעלת האתר להחזיק מלאי של כל הפריטים המופיעים.
 9. בעלת האתר עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות. במקרה שכזה, לא תישא בעלת האתר באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 10. בעלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.
 11. בעלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. עם זאת, היא רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנות אותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו
 12. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות ל crinolina- במייל lee@crinolina.com
 13. כשרות לעשות שימוש באתר
 14. הלקוחה הנה בעלת תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון זר תקף או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 15. הלקוחה רשאית לבצע הזמנת מוצרים בתנאי שהיא בעליו של אמצעי תשלום תקף של אחת מחברות האשראי המאפשר רכישה באתרי אינטרנט ו/או בטלפון.
 16. על הלקוחה להיות בעלת תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
 17. על הלקוחה להיות בעלת כתובת למשלוח דואר, דרכה היא מבקשת לקבל את המוצרים אותם היא הזמינה.
 18. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה CRINOLINA רשאית למנוע מלקוחה מלבצע הזמנות באתר בכל אחד מהמקרים שלהלן:
  • לקוחה שביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין;
  • הלקוחה הפרה תנאי מתנאי התקנון;
  • הלקוחה מסרה בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
  • הלקוחה ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו.
  • בכוונת הלקוחה למכור ו/או לשווק את המוצר ו/או המוצרים שהזמינה לצד ג’ ו/או להמשיך לסחור בו.
 19. הזמנת מוצר
 20. ניתן לרכוש מוצר דרך האתר ו/או דרך הטלפון.
 21. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג דף מוצר הכולל פרטים לגבי המוצר, צבע, גודל, מחיר וכיו”ב.
 22. לרכישת מוצר דרך הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון 054-2308008 ולמסור את פרטי המוצר הנבחר, פרטי הלקוחה, פרטי התשלום ואופן קבלת המוצר (שליח עד הבית או איסוף עצמי). נציגת CRINOLINA תאשר ללקוחה, טלפונית, שהמוצר הנבחר נמצא במלאי ושניתן להזמינו ויגבה תשלום באמצעות כרטיס אשראי.
 23. לרכישת מוצר דרך האתר:
  • יש לבחור את המוצר מתוך דף המוצר או מתוך רשימת המוצרים, להוסיפו לסל הקניות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים במקומות המיועדים לכך, לרבות כל הפרטים הנדרשים לצורך התשלום ומשלוח המוצר.
  • בעת קניה ראשונה באתר יש אפשרות שאינה חובה למסור שם וכתובת דואר אלקטרוני עדכנית וכן לבחור שם משתמש וסיסמא. בקניה חוזרת ניתן לעשות שימוש בשם המשתמש והסיסמא שנבחרו בעבר. לצורך ביצוע יעיל ומהיר של ההזמנה יש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים.
  • מילוי כל הפרטים הנדרשים הנ”ל לרכישת מוצר דרך האתר, ייחשב לביצוע הזמנת המוצר ע”י הלקוחה (להלן: “הזמנת המוצר”).
  • עם קליטת הזמנת המוצר במערכת, תשלח ללקוחה הודעת דואר אלקטרוני המאשרת כי הזמנת המוצר נתקבלה. הודעה זו אינה מהווה אישור כי הזמנת המוצר בוצעה ואינה מחייבת את בעלת CRINOLINA בשום צורה.
  .5 מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפויה להליכים משפטיים
  פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים.
 24. תשלום
 25. עם קבלת הזמנת המוצר, תתבצע בדיקה האם המוצר המבוקש על ידי הלקוחה קיים במלאי. במידה והמוצר קיים במלאי, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שמסרה הלקוחה אל מול חברת כרטיסי האשראי.
 26. רק לאחר אישור הפרטים והעסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובמידה שהמוצר קיים במלאי כאמור, תאושר הזמנת המוצר ו CRINOLINA
  תפעל לאספקת המוצר.
 27. חיוב הלקוחה עבור המוצר יתבצע, דרך כרטיס האשראי, רק לאחר שיינתן אישור חברת כרטיסי האשראי.
 28. היה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי ,ו/או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי – תהיה בעלת האתר רשאית שלא לספק את המוצרים שהוזמנו, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או החברה ו/או בעלת האתר. במקרה כזה תשלח ללקוחה הודעת דואר אלקטרוני מתאימה לכתובת הדואר שהזינה בעת ביצוע ההזמנה או שיצרו עימה קשר טלפוני.
 29. במקרה שיוצג באתר מחיר שגוי של מוצר, תפנה בעלת האתר או נציג/ה מטעמה אל הלקוחה שביצעה את ההזמנה, יעדכנו אותה בדבר הטעות ובדבר מחירו הנכון של המוצר ויאפשרו ללקוחה להחליט האם מעוניינת לרכוש את המוצר במחיר הנכון. במידה והלקוחה לא אישרה את הרכישה תבוטל העסקה ,ובמקרה זה לא תהיינה ללקוחה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי בעלת האתר או מפעיליו בעניין זה.
 30. אספקת המוצרים
 31. מועד המשלוח ייקבע בהתאם ליום אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 32. מוצר יסופק ללקוחה רק כאשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות אמצעי תשלום קביל כמפורט לעיל, לכתובת שמסר הלקוחה בעת ביצוע הזמנת המוצר, ובהתאם לזמן אספקת המוצר המופיע תהליך ההזמנה.
 33. זמני אספקת המוצרים מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימים א’ – ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 34. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו כחלק מהתשלום הראשון.
 35. במקרה של הובלה חריגה או הובלה מחוץ לישראל ייגבה תשלום בהתאם לעלות המשלוח המיוחד. באחריות הלקוחה לברר את עלות ההובלה החריגה טרם ביצוע ההזמנה.
 36. בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות השבתות, תקלות במערכת המחשב וכיו”ב.
 37. התקנון של חב’ המשלוחים אשר תוביל את המוצר יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר שהוזמן על ידי הלקוחה באמצעות אתר CRINOLINA , ויחייב את הלקוחה.
 38. היה והמוצר שהוזמן לא סופק ללקוחה בתוך פרק הזמן הסביר – על הלקוחה להודיע על כך מידית ל- CRINOLINA בטלפון 054-2308008 . באחריות CRINOLINA לבדוק עבור הלקוחה מהו סטטוס המשלוח מול חב’ השליחויות, וליידע אותה על כך. במידה וסטטוס המשלוח הינו בחזקת ובאחריות חב’ השליחויות, ו/או הלקוחה אין ל CRINOLINA כל אפשרות לעשות דבר בעניין. ואין כל אחריות לדבר. (לרבות אי קבלת מסרון על הגעת החבילה ו/או אי איסוף החבילה ממרכז החלוקה.)
 39. בזמן אספקת המוצר, רשאית CRINOLINA, ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעלת כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעלת כרטיס האשראי ו/או חתימתה של בעלת כרטיס האשראי שפרטיה נמסרו בעת ביצוע הזמנת המוצר, על גבי שובר כתנאי למסירתו של המוצר. כרגע. רק במידה ויהיו
 40. ניתן לאסוף את המוצר/ים שהוזמן/נו באופן עצמאי, ללא עלות נוספת, מ -CRINOLINA מנס ציונה, בתיאום טלפוני מראש 054-2308008.
 41. עשויים להיות הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל, בפרט הפרשי גוונים בצבעים.
 42. הזמנות שגויות
  באחריות הלקוחה בלבד לוודא כי הפרטים שהזינה באתר הינם פרטים מלאים ומדויקים. CRINOLINA איננה אחראית לאימות פרטי הלקוחה ו/או לנכונותם. במקרה של הזמנת מוצר שחזרה עקב פרט שגוי תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי הטיפול ומשלוח. הלקוחה מתבקשת להקפיד למלא את הפרטים באופן מלא, מדויק ועדכני.
 43. ביטול הזמנת מוצר על ידי הלקוחה
 44. הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.
 45. ביטול הזמנת המוצר יתאפשר מיום הזמנת המוצר ועד 30 ימים מיום הזמנת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, לפי המאוחר מבין השניים.
  ביטול הזמנת המוצר יעשה בכתב באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת lee@crinolina.com . ההודעה תכלול את פרטי הלקוחה, שמות המוצרים, תאריך רכישה, מספר הזמנה וסיבת ההחזרה.
 46. ביטול הזמנת המוצר יהיה כפוף לכך שהלקוחה תחזיר את המוצר שהוזמן באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ל CRINOLINA (בתיאום מראש בהגעה לנס ציונה או במשלוח עם חב’ השליחויות כאשר המוצר עטוף ומוגן, עבור : קרינוילנה ת.ד 227 מיקוד 7410102 נס ציונה) על חשבונה ותחת אחריותה עד לאישור קבלת המוצר חזרה על ידי
  CRINOLINA
 47. הכסף יוחזר ללקוחה באותו האופן בו שולם רק לאחר קבלת המוצר חזרה. דמי ביטול בסך 5% יגבו על חיוב בתשלומים.
 48. לא ניתן לבטל עסקאות בהתאם למפורט ב’תקנות הגנת הצרכן’ (ביטול עסקה).. ביטול הזמנת מוצר על ידי CRINOLINA

CRINOLINA .8 רשאית לבטל הזמנת מוצר כולה או חלקה, וזאת על פי שיקול דעתה, ובפרט: במידה ונפלה טעות סופר בפרט כלשהו, במידה וקיים חוסר בפריט במלאי וקיימת אי ודאות על יכולת עתידית לספק את המוצר או אם העסקה בוצעה שלא כדין או על פי תקנון זה. בכל מקרה של ביטול, CRINOLINA תמסור ללקוחה הודעה על ביטול הזמנת המוצר באחד מערוצי הקשר המצויים בידה (משלוח הודעה לכתובת דואר אלקטרוני אותה ציינה הלקוחה תיחשב כאילו נמסרה והתקבל הודעה אצל הלקוחה).
CRINOLINA לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף או אחר שעשוי להיגרם ללקוחה או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההזמנה על ידה.

 1. מוצרים פגומים ואחריות
 2. מוצרים פגומים שנרכשו יוחלפו במוצרים דומים לאחר שנבדקו הפגמים והתברר שהפגם אינו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוחה. בהיעדר מוצר זהה, הלקוחה תזוכה בסכום הרכישה. (לא כולל התשלום עבור עלות המשלוח לכתובת אותה ציינה הלקוחה במועד ההזמנה).
 3. לאחר שהפריט יחזור חזרה ויגיע למחסן של CRINOLINA ובהתאם לבדיקת המוצר, הלקוחה תקבל זיכוי בהתאם לאופן התשלום.
  במידה והוחזר עם חב’ השליחויות שאיתה CRINOLINA עובדת, הזיכוי יעשה רק לאחר שיגיע למחסננו. ולא לאחר שיאסף מבית הלקוחה !!
  (גם אם זה לוקח מס’ ימים, בהתאם לאיסוף ולחלוקה של חב’ השליחויות)
 4. כנאמר הזיכוי יעשה בהתאם לאופן התשלום. אם העיסקה נעשתה בכרטיס אשראי באתר – מתוך העיסקה יזוכה החלק היחסי של אותו הפריט. לאחר מכן, תשלח ללקוחה למייל שבו היא רשומה חשבונית זיכוי על כך. הזיכוי יראה בפירוט האשראי של הלקוחה עד כשבועיים בהתאם לחב’ האשראי שלה ולסוג הכרטיס שבו השתמשה.
 5. דמי המשלוח הראשוניים לא יוחזרו ללקוחה. (דמי המשלוח החזרה של מוצר פגום יהיו על חשבון CRINOLINA )
 6. במקרה שהחיוב נעשה בתשלומים, הלקוח יחויב בדמי ביטול בסך 5% מהעסקה המקורית או 100 ש״ח, הנמוך מבין השניים. במידה והחיוב בוצע בתשלום אחד מלוא הסכום יוחזר ללקוח. כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.
 7. ככל שרכשה הלקוחה מוצרים שאינם מיוצרים על ידי CRINOLINA , יובהר כי האחריות כלפי הלקוחות בגין כל תאונה, חבלה או נזק כלשהו אחר, ללקוחה או לכל צד שלישי, הנובעים מהמוצר, התקנתו ו/או הרכבתו, תהיה על הספקים של המוצרים הללו.
 8. סודיות מידע
 9. CRINOLINA מתחייבת שכל מידע שמסרה הלקוחה בעת ביצוע הזמנת מוצר באתר האינטרנט ו/או בטלפון, ישמש לטובת מתן שירות ללקוחה ולא ייעשה בו כל שימוש שהלקוחה לא הסכימה עליו מראש, למעט שימושים הנובעים באופן טבעי מניהול העסק ו/או דרישות על פי דין.
  גישה לעובדים למידע תתאפשר אך ורק לשם מתן שירות ללקוחה.
 10. אתר CRINOLINA נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע שמסרה הלקוחה בעת ביצוע הזמנת המוצר. במידה והתקיימו מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, CRINOLINA לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוחה ו/או למי מטעמה אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 11. מגבלות שימוש על תוכן האתר
 12. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר CRINOLINA ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר באותיות בלוק או לוגו, תמונות וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם קניינה הבלעדי של CRINOLINA .
 13. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ו/או בעיצובים ו/או בתמונות ו/או בסימני המסחר ו/או בכל דבר אחר המהווה את קניינה הבלעדי של CRINOLINA ואשר מופיעים באתר CRINOLINA אלא בהסכמתה, בכתב ומראש.
 14. כל המוצרים המופיעים באתר CRINOLINA כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.
 15. דין ושיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבית משפט ברחובות.

 1. משלוחים

בסיום תהליך ההזמנה, יש לבחור האם המוצרים יישלחו באמצעות חב’ השליחויות או באמצעות איסוף עצמי מנס ציונה.
במידה ובחרת לקבל את המשלוח באמצעות חב’ השליחויות, החבילה תשלח עד הכתובת למשלוח ההזמנה שצוינה בעת ההזמנה.
זמן יציאת המשלוח מבית העסק הינו עד 5 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה. זמן הגעת המשלוח למקום המגורים, הוא אך ורק בהתאם לשירותי חב’ השליחויות, ואין CRINOLINA מתחייבת על זמנים מדוייקים.

 1. עלות משלוח

45 ש”ח למשלוח עם שליח עד הבית. איסוף עצמי ללא תשלום.
סכום דמי המשלוח ע”פ בחירתך יופיע בתום תהליך ההזמנה וייגבו בעת ביצוע התשלום עבורה. אם בחרת ב”איסוף עצמי”, לא ייגבו דמי משלוח.
עבור חבילות במשקל או במימדים חריגים עשויה להיגבות תוספת תשלום עבור המשלוח, לאחר סיום תהליך ההזמנה.

 1. החזרות/החלפות

CRINOLINA שמחה ומעוניינת שתהיו מרוצים מהקניה שלכם ולכן מאשרת כל החלפה או החזרה בתנאים הבאים:

1.הפריט הוחזר תוך 14 ימים מקבלת המשלוח בידיי הלקוח או מיום איסוף ההזמנה מ CRINOLINA .
2.הפריט מלווה אסמכתא/אישור קניה. (חשבונית רכישה)
3.הפריט לא היה בשימוש, לא ניזוק ולא נשרט, ומוחזר באריזתו המקורית.
4.במידה ומעוניינת להחזיר את הפריט – הלקוחה תממן את עלות המשלוח חזרה ל CRINOLINA , בצירוף מספר ההזמנה או תחזיר את המוצר אלינו לנס ציונה (בתיאום מראש). עלות משלוח חזרה הינו בהנחה – 35 ש”ח.

 1. לאחר שהפריט יחזור חזרה ויגיע למחסן של CRINOLINA הלקוחה תקבל זיכוי בהתאם לאופן התשלום.
 2. במידה והוחזר עם חב’ השליחויות שאיתה אנחנו עובדים הזיכוי יעשה רק לאחר שיגיע למחסננו. ולא לאחר שיאסף מבית הלקוחה !! (גם אם זה לוקח מס’ ימים, בהתאם לאיסוף ולחלוקה של חב’ השליחויות)
  7.כנאמר הזיכוי יעשה בהתאם לאופן התשלום. אם העיסקה נעשתה בכרטיס אשראי באתר – מתוך העיסקה יזוכה החלק היחסי של אותו הפריט. לאחר מכן, תשלח ללקוחה למייל שבו היא רשומה חשבונית זיכוי על כך. הזיכוי יראה בפירוט האשראי של הלקוחה עד כשבועיים בהתאם לחב’ האשראי שלה ולסוג הכרטיס שבו השתמשה.
  8.דמי המשלוח הראשוניים ע”ס 45 ש”ח וכן דמי המשלוח על החזרת המוצר ע”ס 45 ש”ח לא יוחזרו ללקוחה.
  9.במקרה שהחיוב נעשה בתשלומים, הלקוח יחויב בדמי ביטול בסך 5% מהעסקה המקורית או 100 ש״ח, הנמוך מבין השניים. במידה והחיוב בוצע בתשלום אחד מלוא הסכום יוחזר ללקוח. כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.